Spring til indhold

Om Fabrikat

Fabrikat er iværksætter af lokale initiativer med fokus på design og bæredygtighed. Fabrikat er en platform for markeder, arrangementer og produktudvikling. Fabrikat er en kompetencebank indenfor eksperimenter og innovation, samarbejde og tværfaglighed, bæredygtighed, design og nærhed. 

Fabrikat er Patricia Galmez, Ann Kira Brestisson & Kristina Ask.

Fabrikat’s værdier og mål

Udgangspunktet for al udvikling er naturens mangfoldighed og kompleksitet. Med grobund i Møn Biosfære er Fabrikat’s mål at være flagskib for bæredygtigt design gennem læring om og undersøgelser af materialer, samarbejds- og produktionsformer. For at nå vores mål arbejder vi først og fremmest på at skabe de rammer og det miljø, som gør udviklingen i en bæredygtig retning mulig.

Fabrikat har fokus på

Eksperimenter & innovation: Nytænkning og omstilling
Design: Sammenhæng mellem bæredygtighed, æstetik, funktion og tankegang

Samarbejde & tværfaglighed: Fællesskab, læring og synergi
Bæredygtighed: Materialer, produktion, distribution
Nærhed: Lokal produktion, lokale materialer

About Fabrikat

The starting point for all development is the magnitude and complexity of nature.  Growing from the island of Møn Biosphere, Fabrikat is a flagship for sustainable design  through learning and investigating materials, collaborations, and ways of producing. To  achieve the goal of a sustainable future, we first and foremost want to create the  framework and the environment that makes it possible. 

Fabrikat is initiating local activities with a focus on design and sustainability. Fabrikat is a  platform for markets, events and the development of products and local collaborations.  Fabrikat is a tank of competence within experiments and innovation, cross disciplinary collaborations, sustainability, and design. Fabrikat is Patricia Galmez, Ann Kira Brestisson  & Kristina Ask.